Pretty Sweet

Med lang erfaring fra den kinotekniske og audiovisuelle verden
finner vi gode løsninger til dine behov.

Pretty Sweet

Med lang erfaring fra den kinotekniske og audiovisuelle verden finner vi gode løsninger til dine behov.

Kartlegge og vurdere behov

Vi hjelper dere med å samle tanker, ønsker og idéer.

Kinoteknisk rådgivning

Med 19 år i bransjen deler vi gjerne kunnskap, både for digital plattform og generelt.

Klargjøring av filmmateriale

Testing, validering og konvertering av DCP og andre filtyper.

Klargjøring av annet materiale

Klipping og redigering av reklame, videohilsener og intervjuer.

Opptak av intervjuer

Teknisk bistad med opptak av f.eks. Zoom-intervjuer med filmskapere.

Support chat

Oppsett og opplæring av support chat

Erfaringer

Vi har hatt gleden av å hjelpe mange filmfestivaler over flere år, og dette er noen av erfaringene vi har gjort oss:

Kortfilmfestivalen
(2016 - nå)

 • Teknisk lederstilling med ansvar for alt teknisk utstyr og løsninger
 • Teknisk ansvarlig for gjennomføringen av alle arrangement
 • Kvalitetssikring og konvertering av alt filmmateriale, både DCP og andre filtyper
 • Bistått i utviklingen av en helt ny digital visningsplattform (2022)

Den norske filmfestivalen i Haugesund
(10 år)

 • Teknisk avvikling av presentasjoner for distribusjonsbyrå og New Nordic – Work in Progress (2013 – 2021)
 • Teknisk lederstilling (vikariat 2023)

Oslo/Fusion Int. Filmfestival
(2015 - nå)

 • Kvalitetssikring og konvertering av alt filmmateriale, både DCP og andre filtyper

HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival
(2020 - nå)

 • Kvalitetssikring og konvertering av alt filmmateriale, både DCP og andre filtyper

Festivalkontoret

 • Konsultasjonsarbeid for optimalisering av arbeidssystemer
 • Migrering til Google Workspace
 • Bistand med oppsett av digital plattform og supportsystem som ble brukt til Film fra Sør, Oslo Pix og Arabiske Filmdager
 • Opptak og klipping av intervjuer

Kortfilmfestivalen
(2016 - nå)

 • Teknisk lederstilling med ansvar for alt teknisk utstyr og løsninger
 • Kvalitetssikring og konvertering av alt filmmateriale, både DCP og andre filtyper
 • Bistått i utviklingen av en helt ny digital visningsplattform (2022)

Den norske filmfestivalen i Haugesund (10 år)

 • Teknisk avvikling av presentasjoner for distribusjonsbyrå og New Nordic – Work in Progress (2013 – 2021)
 • Teknisk lederstilling (vikariat 2023)

Oslo/Fusion Int. Filmfestival (2015 - nå)

 • Kvalitetssikring og konvertering av alt DCP filmmateriale

HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival
(2020 - nå)

 • Kvalitetssikring og konvertering av alt filmmateriale, både DCP og andre filtyper

Festivalkontoret

 • Konsultasjonsarbeid for optimalisering av arbeidssystemer
 • Migrering til Google Workspace
 • Bistand med oppsett av digital plattform og supportsystem som ble brukt til Film fra Sør, Oslo Pix og Arabiske Filmdager
 • Opptak og klipping av intervjuer

Vi kjenner bransjen

Er det noe du trenger hjelp med som vi ikke gjør? Ta kontakt så kan det jo godt hende vi kjenner til noen som har det som trengs.