Personvern

Sist oppdatert: 8. april 2023

 

1. Om Pretty Sweet

Pretty Sweet AS (“Pretty Sweet”, “vi”, “oss”, “vår”) er et aksjeselskap underlagt norsk lov med registreringsnummer 915 310 990 og registrert adresse Ullerudstien 17, 1446 Drøbak, Norge.

Pretty Sweet AS eier og drifter nettsidene og nettbutikken på prettysweet.no og viratech.no, der vi tilbyr tjenester og salg av audiovisuelle produkter.

I forbindelse med våre nettsider og nettbutikken behandler vi personopplysningene på en måte og med formål beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

Se personvernet til Viratech AS og viratech.no her.

Hvis du har spørsmål vedrørende disse retningslinjene, eller vår bruk av dine personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på:

Pretty Sweet AS
Ullerudstien 17,
1446 Drøbak, Norge.
Reg. no. 915 310 990
Epost: post@prettysweet.no

 

2. Vår forpliktelse ift personvern

Disse retningslinjene oppgir informasjon om hvordan vi prosesserer dine personlige data når du handler hos Pretty Sweet.

Med forsvarlig bruk av personopplysninger innsamlet fra nettsiden vår, mener vi at vi kan tilby de beste vilkårene for å tilpasse nettsiden til våre brukere/kunder. I dette skrivet forklares det hvordan vi samler og bruker dine personopplysninger når du besøker prettysweet.no

 

3. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar privatperson. En identifiserbar privatperson er en person som kan gjenkjennes, direkte eller indirekte, via en referanse som navn, identifiseringsnummer eller en eller flere elementer som er unike for å identifisere en privatperson.

 

4. Hvilke personopplysninger bruker vi, og hvorfor?

Personopplysningene vi samler fra/om deg vil bli brukt til forskjellige formål i forbindelse med din bruk av prettysweet.no. Hvis du ikke gir oss nødvendig personlig informasjon vil våre muligheter til å utføre disse formålene være begrenset.

Opplysninger kan registreres og lagres når du registrerer deg på prettysweet.no, når du er i kontakt med salg og support enten via e-post, chat eller når du bruker våre tjenester.

Når du bruker våre nettsider, kan Pretty Sweet samle de følgende personopplysninger:

  • Fullt navn
  • Kontaktinformasjon (adresse, epost, telefonnummer osv.)
  • Referansenummer/kundenummer
  • Detaljer om kundens oppførsel og mønster

 

Vårt nettsted er opprettet i WordPress hos one.com, data lagres på datasentre i Danmark.

 

5. Vår bruk av dine personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle behovene beskrevet under.

Administrasjon – Opprette og bevare ditt forhold til Pretty Sweet.

Samsvar med lover og reguleringer – Vi bruker dine data til å samsvare med lover og regler som Pretty Sweet er pålagt i forbindelse med driften av bedriften.

Pretty Sweet bruker ikke dine personopplysninger for å ta avgjørelser basert på automatisk behandling, inkludert profilering. 

Pretty Sweet er opptatt av at personopplysninger som vi behandler til enhver tid er oppdatert og korrekt. Derfor ber vi deg om at du alltid oppdaterer din personlige informasjon dersom endringer har forekommet. Slik kan vi sikre at dine personopplysninger alltid er korrekt og oppdatert.

 

6. Underleverandører

Vi benytter seg også av tjenester levert av tredjepart. Her er en oversikt over underleverandører hvor informasjon kan lagres.

Workspace fra Google:
Workspace fra Google benyttes blant annet til håndtering av e-post, dokumenter (Google Disk/Suite). Informasjon lagres i disse systemene og e-postkorrespondanse eller dokumenter kan være lagret hos Workspace by Google.

Google Analytics:
Google Analytics benyttes for analyse av trafikk. IP-adresser og besøksmønster lagres.

Tripletex AS:
Tripletex er vårt regnskapssystem og data nødvendig for bokføring lagres her. Typisk Navn/adresse/ordrer/faktura.

Bring:
Vi sender pakker med Bring og deler således informasjon relatert til frakt slik som navn, telefonnummer og adresse.

 

7. Kommunikasjon gjennom e-post og sms

Som kunde vil du kunne motta e-post og sms rundt ditt kundeforhold. F.eks vil vi sende deg e-post/sms relatert til ordre du har lagt inn, sms med sporingsnummer, glemt passord, informasjon rundt din kundekonto, ol. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke bes om samtykke til.

Vi benytter også e-post til markedsføring og kommunikasjon. Som kunde av oss vil du med jevne mellomrom motta nyhetsbrev så fremst du har gitt et aktivt samtykke til det. Det er mulig å  melde seg av nyhetsbrev ved å klikke på avmeldingslinken i e-postene.

 

8. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger

Vi prosesserer dine generelle personlige data på en av de følgende lovlige grunnlagene:

(i) i forbindelse med legitime interesser, f.eks. formålene beskrevet over; (ii) i oppfyllelsen av en juridisk forpliktelse pålagt av Pretty Sweet (iii) i tillegg kan det være situasjoner der vi behandler dine personopplysninger i tredjeparts legitime interesse med hensyn til formålene beskrevet ovenfor, med mindre dine interesser blir tilsidesatt av tredjeparts interesser.

 

9. Avdekking av dine personopplysninger

Pretty Sweet avdekker kun dine personopplysninger dersom det er nødvendig for å fullføre selskapets formål, inkludert for å oppfylle formålene beskrevet over. 

Pretty Sweet kan også avdekke og/eller overføre dine personopplysninger til andre leverandører og/eller tjenesteleverandør i tilknytning til det generelle formålet for selskapet (Pretty Sweet), for eksempel i tilknytning til en ekstern administrasjon av vårt datasystem, analyser, markedsføring, gjeldsinnkreving, kredittvurdering, revidering, juridisk hjelp, osv.

Pretty Sweet streber etter å begrense utlevering av personopplysninger på pseudonymisert måte i den grad det er mulig.

Pretty Sweet videreformidler ikke dine personopplysninger med mindre dette er nødvendig for vår drift, eller for å møte dine behov.

Pretty Sweet overfører ikke dine personopplysninger til land utenfor EU / EEA.

 

10. Dataintegritet og sikkerhet

Personopplysninger er kun lagret i det nødvendige tidsrommet hvor de først ble samlet, med mindre videre lagring er nødvendig for innretting av krav iht norsk lov, inkludert lovfestede lagringsperioder for f.eks bokføring mm.

Pretty Sweet har som policy å beskytte kundens personopplysninger ved å ta adekvate tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Når dine personopplysninger ikke lengre behøves, kan vi garantere at de blir slettet på en sikker måte.

 

11. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å hevde dine rettigheter etter gjeldende lov om databeskyttelse. 

Du kan, blant annet, be om informasjon om de personopplysninger som Pretty Sweet har om deg, og om hvordan disse behandles av oss. Du har også rett til å motsi at dine personopplysninger brukes i direkte markedsføring. I tillegg kan du be om korrigering eller sletting av hvilken som helst lagret informasjon om deg selv som er inkorrekt, og dermed bruke din rett til dataportabilitet, jfr. Punkt 5.

Dersom du ønsker å benytte deg av én eller flere av dine rettigheter, vennligst kontakt oss på e-post post@prettysweet.no. Din henvendelse vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning for databeskyttelse.

Klager på Pretty Sweet i forhold til vår behandling av dine personopplysninger kan sendes til Datatilsynet i Norge: 

Datatilsynet
Tollbugata 3
0152 Oslo
E-post: postkasse@datatilsynet.no

 

12. Oppdateringer

Pretty Sweet evaluerer og oppdaterer personvernet på en jevnlig basis. Du burde derfor sjekke personvernet regelmessig for eventuelle endringer som kan påvirke behandlingen av dine personopplysninger.